1. Unha oferta formativa nas modalidades de:
Teleformación
Formación presencial
Formación a distancia

2. Unha oferta formativa de calidade nas áreas de:
Haliblidades para a empresa
Web e novas tecnoloxías
Igualdade
Lingua e comunicación

3. Asesoramento en todo o proceso de bonificación.
Última modificación: Mércores, 1 de Xuño de 2011, 11:29