Se a túa empresa necesita formación pode financiala mediante o sistema de bonificacións

A formación profesional bonificada é a formación continua de demanda. que responde ás necesidades específicas formativas das empresas.

Trátase dunha formación flexible, de calidade, á carta e gratuíta, xa que se financia co sistema de bonificacións de cotas á Seguridade Social.

Todas as empresas que coticen polos súas persoas traballadoras no Réxime Xeral da Seguridade Social teñen asignado un crédito anual para a formación. 
Last modified: Wednesday, 1 June 2011, 11:27 AM