Skip Visita

Visita

Formación en rede

Tagen Ata
Formación en rede bonificada de Tagen AtaCATÁLOGO DE CURSOS PARA A FORMACIÓN BONIFICADA

WEB, TECNOLOXÍA E MULTIMEDIA
Prevención de riscos laborais nas TIC (10h)
Presenza en web e redes sociais relevantes (10h)
Sinatura dixital: Identifícate na rede (10h)
Redactar para a web (10h)
Introdución á rede Internet (10h)
The GIMP, ferramenta de retoque de imaxes (10h)
Impress, ferramenta para presentacións (20h)
Moodle como ferramenta de complemento para a formación (20h)
Scribus. Programa de edición e deseño: folletos e carteis (20 h)
Ferramentas multimedia: Vídeo e Son: Openshot e Audacity (20h)
Presenza en web e redes sociais relevantes (50h)

ECONOMÍA E EMPRESA
Prevención de riscos laborais nas TIC (10h)
Sinatura dixital: Identifícate na rede (10 h)
Abanq: ERP para a xestión e a facturación (15h)
Curso básico para a protección de datos (30h)
Como facer un plan de empresa (30h)
Como integrar a igualdade e a conciliación na xestión empresarial (30h)
Calidade e sistemas de xestión da calidade (30h)
Calidade e ferramentas de xestión da calidade (30 h)
Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal (LOPD) (50h)
Calidade total, xestión empresarial e produtividade (50h)
Os Equipos de Traballo e a Dirección de Proxectos (60h)
Planificación Estratéxica (60h)
Elaboración de Memorias de Sustentabilidade (GRI: Global Reporting Iniciative) (70h)
Dirección e Xestión de Proxectos (75h)

ECONOMÍA SOCIAL
Achegarse a Economía social (30h)
Economía social e cooperativas (30h)
Introdución ás Sociedades Laborais (30h)
Xestión de cooperativas: fiscalidade, contabilidade, seguridade social e financiamento de cooperativas (30h)
Planificación estratéxica en cooperativas (60h)

LINGUA, REDACCIÓN E COMUNICACIÓN
Claves para mellorar a escrita (10h)
Claves de ortografía e estilo (10h)
Redactar para a web (10h)
Ferramentas informáticas para mellorar o uso da lingua. Corrixir e traducir (10h) 
Redacción de documentos para a administración pública (10h)
Redacción de documentos para a empresa (10h)
Lingua galega hoxe. Reciclaxe (20h)
Redacción e estilo: curso práctico para mellorar a escrita (30h)
Lingua galega hoxe, reciclaxe e actualización (30h)
Linguaxe administrativa e xurídica (30h)

EDUCACIÓN
Ferramentas multimedia de son e vídeo: Openshot e Audacity (20h)
Prevención de riscos TIC no ensino (20h)
The GIMP, ferramenta de retoque de imaxes para o ensino (20h)
Redactar para a web: a mellora da redacción para o ensino en internet (20h)
As redes sociais en ámbitos educativos (20h)
Maquetación de recursos didácticos. Scribus(20h)
Presentacións dixitais para a aula. Impress(20h)
Drupal, o deseño web para o ensino(20h)
Moodle como recurso complementario na aula(20h)
Estratexias de traballo na aula(20h)
Coeducación: espazos para educar en igualdade(20h)
Recursos educativos na rede: aproveitamento para a aula(20h)
Pedagoxía da interculturalidade(20h)

IGUALDADE
Claves e recursos para un uso non-sexista da linguaxe (10h)
Claves e recursos para un uso non-sexista da linguaxe (20h)
Como facer un plan de igualdade (20h)
Conciliación da vida persoal, familiar e laboral (30h)
Como integrar a igualdade e a conciliación na xestión empresarial (30h) 
Estratexias e habilidades para a participación social das mulleres (30h)

MÓDULOS TRANSVERSAIS DE IGUALDADE E TECNOLOXÍA
Conceptos básicos de informática (15h)
Conceptos básicos de rede (15h)
Formación en igualdade de oportunidades e políticas de igualdade (25 h)
Formación en políticas de igualdade e de conciliación. (25 h)

Skip Formulario de contacto

Formulario de contacto

Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
Today Monday, 24 January 24 25 26 27 28 29 30
31